संघ \संस्था

मेचीनगरमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर, ७ दिन भित्र निवेदन दिनु पर्ने

मेचीनगर, फागुन १० । मेचीनगर नगरपालिकाद्वारा विभिन्न पदमा ३१ जना करारमा कर्मचारीको माग गरेको छ ।

नगरपालिकाले योग्यता पगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले ७ (सात) दिनभित्र माग बमोजिमका विवरण र राजश्व तिरेको रसिदसहित नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिई सक्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ ।

चाहिने योग्यता र अन्य विवरणको लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् ।